SEMPOZYUM HAKKINDA

V. Uluslararasi Polimerik Kompozitler Sempozyumu ve Çalıştayları 2-4 Kasım 2017 tarihinde İzmir-Tepekule Kongre Merkezinde gerçekleştirilecektir.

Daha önce gerçekleşmiş olan dört sempozyum ve çalıştaylarımız kapsamında polimerik kompozit malzemeler ile ilişkili temalarda davetli konuşmalar, sözlü ve poster sunumlara ilave olarak alanında öne çıkmış uzmanlar tarafından gerçekleştirilmiş kompozit üretimine yönelik çalıştaylar gerçekleştirilmiştir.

Bu sempozyum serileri sayesinde; polimerik kompozit malzemelerin üretimi, kullanımı ve geliştirilmesi alanında bilimsel ve teknik bilgi paylaşımı, ilgili endüstriyel sektörlerde teknolojik birikimin artırılması, uygulamaya aktarımda karşılaşılan sorunların tartışılması ve çözümler aranması, yetişmiş insangücü potansiyelinin artırılması gibi yönlerden ülkemizde bu alanın gelişimine katki sağlamak temel hedefimizdir.

Sempozyumun bu yılki ana temasını; Savunma Sanayi ve Yenilenebilir Enerji Alanında Polimerik Kompozit Malzemeler, Üretim Teknolojileri ve Uygulamaları oluşturmaktadır.


Bunun yanında sempozyum konularını oluşturan;

• Polimerik Kompozitlerin Temel Bileşenleri,
• Kompozit Ara Ürünler, Üretim Teknolojileri
• Kompozit Malzemelerin, Karakterizasyonu ve Testleri
• Biyoesaslı Kompozitler, Medikal Uygulamalar için Kompozitler
• Çevresel Etki, Atık Yönetimi ve Sürdürülebilirlik
• Sektöre Iliskin Mevzuat ve Standartlar
• İş Sagliği ve iş Güvenliği
• Eğitim ve Mesleki Yeterlilik

Konular üzerinde akademi ve sanayi arasında bilimsel ve teknolojik tartışmalara ve fikir alışverişine uygun bir ortam oluşturmak amaçlanmıştır.

Gerçeklestirecegimiz etkinligimize katilim ve desteklerinizi bekleriz.

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası
IPC 2017 Sempozyum Yürütme ve Düzenleme Kurulu